Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Titlul proiectului: Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA
Contract POCU/379/6/21/123900
COD SMIS 123900

Beneficiar:
Universitatea Politehnica Timișoara

VALOAREA PROIECTULUI:
7,858,769.70 LEI