Acordare bursa student antreprenor

25.05.2020


ANUNȚ ACORDARE BURSĂ STUDENT ANTREPRENOR
pentru studenții care provin din mediul rural

Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de beneficiar al proiectului “Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA”, va acorda burse de 300 lei/lună pentru 338 studenți, care provin din mediul rural.

Studentii care provin din mediul rural trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să frecventeze activităţile planificate şi organizate în cadrul activitătii A2.5 Organizarea și furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale: Bazele antreprenoriatului-anul anteterminal, semestrul II; respectiv cursurile de Antreprenoriat aplicativ pentru fiecare facultate în parte in funcție de specificul acestora și anume: Antreprenoriat inovativ/Ecoantreprenoriat/ Antreprenoriat creativ/Antreprenoriat digital, anului terminal, semestrul I si II) pe parcursul celor 3 semestre scolare, cu activitățile și aplicațiile practice specifice realizate, inclusiv, la agenți economici, înregistrând o frecvență de participare de minim 80% ( 20% absențe nemotivate) si 70% (30% absențe motivate):
  • anul anteterminal, sem II- Bazele antreprenoriatului (42 ore);
  • anul terminal, sem I – Antreprenoriat inovativ (42 ore) /Antreprenoriat creativ
   (42 ore),/Antreprenoriat digital (42 ore), Eco- Antreprenoriat (42 ore);
  • anul terminal, sem II – Antreprenoriat inovativ (42 ore) /Antreprenoriat
   creativ (42 ore),/Antreprenoriat digital (42 ore), Eco- Antreprenoriat (42 ore).
  • Să frecventeze activităţile planificate şi organizate în cadrul activității A2.4.Organizarea şi
   furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională pentru student: programul de
   consiliere profesională.
 • Să îndeplinească condițiile de promovare (raportat la calitatea sa de student) conform regimului de credite / studii al universității, să nu abandoneze studiile din diverse motive și să facă dovada absolvirii studiilor de licență până la finalizarea proiectului sau cel târziu în termen de maxim 6 luni de la finalizarea acestuia;
 • La finalizarea studiilor universitare de licență să prezinte un plan de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul programului de studii de licență frecventat, validat de către o comisie formată (conform metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri) din cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor sociali din învățământul superior sau din medii publice și private din proiect.

Manager proi ect,
Prof. Univ. Dr. SorinHerban

Citeste