Activitatea 4 – Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar

Activitatea: A4

Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar care să promoveze experiențe de învățare de calitate

Subactivitatea A 3.1. Înființarea, acreditarea, furnizarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continua în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ pentru cadre didactice
Pentru a oferi competențe didactice specifice viitoarelor cadre didactice titulare ale disciplinelor din domeniul antreprenoriat ce vor fi cuprinse în planul de învățământ al studenților din anii terminali, ne propunem înființarea, acreditarea, furnizarea la nivelul solicitantului a unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - Antreprenoriat inovativ.
Subactivitatea A 3.2. Furnizarea unor programe de instruire/schimb de experienta/crestere a capacitații profesionale pentru cadrele didactice
În cadrul acestei sub-activități se va realiza, prin metode inovative și participative, o evaluare actualizată a nevoilor specifice de perfecționare profesională a cadrelor didactice din GT în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de invățare moderne și flexibile adaptate pieței muncii. Astfel, cadrele didactice vor avea capacitatea de a răspunde schimbărilor intervenite în cerințele impuse angajaților în sectoarele de angajare existente și de a satisface nevoile unor noi sectoare de angajare, de a adapta curricula la cerințele angajatorilor și de a aplica metode moderne de învățare, axate pe simulări, studii practice etc.
Subactivitatea A 3.3. Recrutare grup țintă cadre didactice
Conform Cererii de finanțare aceasta subactivitate presupune cei 75 membri ai grupului țintă “cadre didactice” vor fi selectați pe baza unei metodologii de recrutare, între cadrele didactice ale celor 10 facultăți ale solicitantului.