Activitatea 1 – Managementul proiectului și activități suport

Activitatea: A1

Managementul proiectului și activități suport managmentului de proiect

Subactivitatea A 1.1. Organizarea și functionarea generală a echipei de proiect
Conform cererii de finanțare activitatea de management presupune:
• crearea și asigurarea funcționării echipei de proiect conform metodologiei proprii proiectului.
• elaborarea și supravegherea realizării achizițiilor publice.
• organizarea și funcționarea echipei de proiect, care va urma metodologia comună proiectului dar adaptată și cu specificul organizatoric de la nivelul solicitantului.
• monitorizarea implementării. Monitorizarea este realizată de către fiecare membru din echipa de implementare, acestia fiind responsabili pentru activitățile pentru care au fost desemnați în cadrul proiectului. Managerul de proiect monitorizează activitatea tuturor membrilor din echipa proiectului.
Subactivitatea A 1.2. Activități suport management
Conform Cererii de finanțare această activitate include toate activititățile suport pentru managementul de proiect care vor fi realizate de solicitant și partener – Financiar, Raportare, Achiziții, Informare și Publicitate.