Anunt organizare competitie “STOP THINKING, START ACTING! (start-up academic)”

13.10.2021

Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de beneficiar al proiectului “Asigură-ți Viitorul
prin Educație și Antreprenoriat – AVEA”, va organiza o competiție “STOP THINKING, START
ACTING!(start-up academic)”, ce vizează studenții din grupul țintă al proiectului, care înființează firme
în domeniul studiilor de licență, în perioada 19.10.2021- 10.11.2021. Se vor acorda 5 premii în
valoare de 15.000 lei.

Dosarul de candidatură pentru participarea la concurs se va depune în perioada 11.11.2021-
15.11.2021, orele 10.00-20.00 și conţine:

 1. Cererea de înscriere la concurs (Anexa 1) ;
 2. O copie, nelegalizată, a actului de identitate;
 3. Declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de subvenţii acordate prin proiecte cu
  finanţare europeană şi că face parte din grupul ţintă (Anexa 2).
 4. Declarație de pe propria răspundere de menținere a activității societăţii comerciale pe o
  perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea formei de sprijin (Anexa 3).
 5. Certificat constatator emis de către ONRC – în original, din care să rezulte: data înfiinţării
  societăţii comerciale, asociatul/asociaţii, codurile CAEN. Data emiterii să fie cu cel mult 15 zile
  înaintea datei limită de depunere a cererilor;
 6. Copie certificat de înregistrare fiscală – copie semnată pentru conformitate cu originalul de
  către candidat;
 7. Copie act constitutiv – copie semnată pentru conformitate cu originalul de către candidat;
 8. Planul de afaceri (template Anexa 5, conform metodologiei de organizare a concursului);
 9. Prezentare în fomat power point a afacerii.
  Premiul în valoare de 15.000 lei se acordă cu condiția menținerii activității societăţii comerciale pe o
  perioadă de cel puțin un an de la data acordării premiului și cu verificarea situaţiei (activă/inactivă/în
  lichidare/faliment/radiată/suspendată activitatea) societăţii comerciale în luna decembrie 2022
  (studentul premiat are obligația menținerii societăţii comerciale cel puțin până în luna ianuarie 2023,
  de a trimite un raport la fiecare 6 luni de la ziua concursului și o dovadă că societatea comercială este
  funcțională. Dacă se constată că societatea comercială a intrat în insolvență, a fost radiată, studentul
  premiat are obligația de a restitui întreaga sumă de bani primită ca premiu.