Descriere proiect

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării și a nivelului de educație pentru elevi, studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul Universității Politehnica Timișoara, în perioada 2019-2021, prin asigurarea de sprijin financiar studenților și elevilor, creșterea atractivității ofertei educaționale și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

obiective specifice

obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O.S.1
Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizării impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 24 de luni de implementare.
O.S.2
Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul Universității Politehnica Timișoara, în perioada 2019-2021, pentru 450 de studenți (inclusiv studenți din grupuri vulnerabile) de la toate cele 10 facultăți din universitate care includ domenii de specializare care se regasesc si în Strategia Naționala pentru Competitivitate si Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.
O.S.3
Conștientizarea beneficiilor educației de nivel superior și sprijinirea accesului la învățământul terțiar organizat în cadrul Universității Politehnica Timișoara, în perioada 2019-2021, pentru 300 de elevi (inclusiv elevi din grupuri vulnerabile), din care 100 elevi vor beneficia de activități remediale de la colegiile si liceele din Regiunea Vest.
O.S.6
Modernizarea bazei materiale la nivelul Universității Politehnica Timișoara.
O.S.5
Diversificarea ofertelor educaționale în învățamântul terțiar universitar tehnic organizat în cadrul Universității Politehnica Timisoara, în perioada 2019-2021, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele de specializare ale celor 10 facultăți din universitate, sectoare identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate și Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.
O.S.4
Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 75 cadre didactice din cadrul învățamântului terțiar universitar organizat în cadrul Universității Politehnica Timisoara, în perioada 2019-2021, în ceea ce priveste conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile.