INDICATORI PRESTABILIȚI

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)
Valori aprobate/ revizuite (conform CF)
Denumire
ID
UM
 
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate ca urmare a sprijinului acordat 4S95 Nr. 750
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din care: – Învațamânt terțiar universitar 4S95.1 Nr. 450
Persoane (elevi/ cursanți, studenți), din care: învățământ terțiar universitar, din care: din zona rurală 4S95.1.2 Nr. 338
Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care: – Învățământ terțiar universitar 4S98.1 Nr. 75
Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care: – Învățământ terțiar universitar 4S99.1 Nr. 4
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) 4S100  

Nr.

750
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din care: – Învațamânt terțiar universitar, din care: – Din zona rurală 4S100.1.2 Nr. 338
Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc., organizat în cadrul instituțiilor de învatamânt superior acreditate, din care: – Învățământul terțiar universitar 4S106.1 Nr. 75
Oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care: – Învățământul terțiar universitar 4S105.1 Nr. 4