Metodologie de acordare a burselor

05.09.2020


METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR
din cadrul proiectului cu titlul: “Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA!”

Prezenta metodologie stabileşte procedura de selecție și acordare a burselor pentru grupul ţintă format din studenți, în cadrul proiectului “Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA!”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, ID SMIS 123900, perioada de implementare 30.05.2019-30.06.2021.