METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR la concursul “STOP THINKING, START ACTING! (start-up academic)” din cadrul proiectului cu titlul: “Asigura-ti Viitorul prin Educatie si Antreprenoriat – AVEA!”

13.10.2021

Prezenta metodologie stabileşte de acordare premii pentru grupul ţintă format din studenți, care doresc să demareze o afacere, valorificând rezultatele cercetărilor din timpul anilor de studii. Competiția se derulează în cadrul proiectului “Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA!”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, ID SMIS 123900.
Perioada de implementare a proiectului este 30.05.2019-30.12.2021.