Rezultate asteptate

1
A 1.1. Organizarea și funcționarea generală a echipei de proiect
 • 1 echipa de proiect permanent functională-contracte muncă, fise post, rapoarte activitate, pontaje;
 • 12 întâlniri de analiza – minute, procese-verbale;
 • 24 rapoarte lunare generale proiect- rapoarte manager;
 • 1 plan de implementare detaliat lunar.
1
A 1.2. Activități suport management
 • 48 (24 x 2 parteneri) rapoarte lunare de execuție bugetară pe total proiect pentru fiecare partener,
 • 24 rapoarte lunare de execuție bugetară pe total proiect,
 • 12 rapoarte aferente cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată,
 • 2 seturi de achiziții pentru management (cheltuieli indirecte),
 • 1 plan de achiziții-actualizat lunar,
 • 1 set de proceduri pentru proiect (pentru fluxul financiar, pentru fluxul de documente, pentru fluxul de informații),
 • 24 întâlniri de analiza on-line (24 luni x 1 întâlnire)- minute, procese-verbale,
 • 1 plan de comunicare cu grupul țintă,
 • 1 program de practică realizat,
 • 1 metodologie de practică realizată,
 • 1 metodologie de implementare al proiectului,
 • 1 plan de comunicare al proiectului,
 • 1 procedura de monitorizare a activității de managment,
 • 1 plan de informare și publicitate,
 • 2 conferințe de presă,
 • 2 comunicate de presă,
 • 4 banere,
 • 1 roll-up,
 • 1000 flyere,
 • 20 afișe,
 • 1 pagină al proiectului creat de liderul de proiect.
2
A 2.1. Conștientizarea și orientarea elevilor pentru creșterea ratei de participare la învățământul terțiar
 • 10-15 campanii de informare și conștientizare a importanței participării la activități,
 • 10-15 liste de prezență semnate,
 • 1 metodologie de consiliere elevi,
 • minim 300 de elevi informați și consiliați în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar.
2
A 2.2. Proiectarea și organizarea de activități remediale cu scopul îmbunătățirii accesului la învățământul terțiar
 • 100 elevi beneficiari de sprijin remedial,
 • 100 elevi sprijiniți financiar pentru a participa la activitățile remediale,
 • 1 program de sprijin remedial,
 • 12 rapoarte lunare de monitorizare a progresului activităților remediale.
2
A 2.3. Participarea la activitați comune derulate de elevi-studenți-personal didactic universitar / profesori de sprijin
 • O zi student la Universitatea Politehnica Timisoara,
 • “Ziua portilor deschise”.
2
A 2.4. Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru studenți
 • 1 metodologie de informare-consiliere,
 • 450 de formulare de înregistrare ale studenților,
 • 450 de chestionarele aplicate fiecarui student,
 • 450 de planuri de carieră personalizat pentru fiecare student în parte,
 • 450 de rapoarte psiho-profesionale pentru fiecare student în parte,
 • 450 bilanțuri de competente, proiectul profesional/de formare pentru fiecare student în parte,
 • 20-24 grupe de consiliere de grup realizate,
 • 450 de studenți consiliați individual și de grup,
 • 15-18 sesiuni de lucru derulate (inclusiv materiale suport seminarii instruire) pentru fiecare din cele 15-18 grupe de studenți,
 • 3 teme de workshop-uri- realizate,
 • 18 workshop-uri susținute,
 • 450 de studenți participanți la sesiunile de workshop-uri,
2
A 2.5. Organizarea și furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale
 • 450 studenți absolvenți de cursuri antreprenoriale,
 • 450 planuri de afaceri realizate,
 • 3 premii acordate pentru cele mai bune planuri de afaceri,
 • 4 serii de studenți participanți la cursuri,
 • 20 grupe de studenți participanți la lucrări și seminarii
 • 450 contracte / convenții de practică încheiate ( între student, firma și universitate),
 • 1 program de practică,
 • 1 program de întâlniri realizat  între Universitate și parteneri practica,
 • 1 instruire pentru protecția muncii realizată înainte de începerea practicii,
 • 1 repartizarea studenților la practica (la firma parteneră de practică, la tutor și la tema de practică),
 • 20 tutori pregatiți pentru primirea studenților în practică,
 • spatii amenajate și dotate in cadrul Universității
 • 1 platforma eLearning achizitionată și funcțională
2
A 2.6. Recrutare grup țintă elevi și studenti și acordare pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar pentru elevi și studenți
 • 300 de elevi și 450 de studenți recrutați în cadrul proiectului,
 • 1 metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă elevi,
 • 1 metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă studenți,
 • 1 plan de desfășurare al activităților cu grupul țintă elevi,
 • 1 plan de desfășurare al activităților cu grupul țintă studenți,
 • 750 fișe de urmărire a GT.
2
A 2.6. Recrutare grup țintă elevi și studenti și acordare pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar pentru elevi și studenți
 • 300 de elevi și 450 de studenți recrutați în cadrul proiectului,
 • 1 metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă elevi,
 • 1 metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă studenți,
 • 1 plan de desfășurare al activităților cu grupul țintă elevi,
 • 1 plan de desfășurare al activităților cu grupul țintă studenți,
 • 750 fișe de urmărire a GT.
3
A 3. Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din cadrul învațământului terțiar universitar
3
A 3.1. Înființarea, acreditarea, furnizarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continua în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ pentru cadre didactice
 • 1 program postuniversitar de perfecționare profesională,
 • 75 de cadre didactice perfecționate,
 • 1 metodologie de formare postuniversitară.
3
A 3.2. Înființarea, acreditarea, furnizarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continua în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ pentru cadre didactice
 • 75 cadre didactice participante la acțiuni de instruire / schimb de experiente,
 • 30 cadre didactice participante la acțiuni de schimb de experiență/activități transnaționale,
 • competențe imbunătățite în domeniul proiectării și derularii de cursuri antreprenoriale pentru 75 cadre didactice,
 • 1 metodologie de monitorizare a instruirii (modul de evaluare a rezultatelor instruirii).
 • 1 sesiune de mentorat lunară
 • minim 4 workshop-uri de instruire/schimb experiență
3
A 3.3. Recrutare grup țintă cadre didactice
 • 75 cadre didactice recrutate în cadrul proiectului,
 • 1 metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă cadre didactice,
 • 1 plan de desfășurare al activităților cu grupul țintă cadre didactice,
 • 75 fișe de urmărire a GT.
4
A 4. Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar care să promoveze experiențe de învățare de calitate
4
A 4.1. Organizarea de mese rotunde / conferințe / work-shop-uri pentru identificarea nevoilor pieții muncii și corelarea cu oferta educațională
 • 1 contract de prestări servicii de organizare evenimente
 • organizarea a 8 mese rotunde/focus grup-uri/work-shop-uri in vederea identificării nevoilor pieții muncii și corelarea cu ofertele educaționale ce vor fi dezvoltate.
4
A 4.2. Proiectarea, elaborarea și includerea de oferte educaționale noi în programele de studii
 • 1 metodologie de proiectare a formării,
 • 4 oferte educaționale validate / implementate,
 • 1 curs de competențe antreprenoriale proiectat